Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Děkujeme, ženavštěvujetenašiwebovoustránku. TímtodokumentemVáschcemeinformovat, jakýmzpůsobemzpracovávámeVašeosobníúdaje v souvislosti s užívánímnašíwebovéstránky. Pokudjste  narazili na tutostránku z důvodusouhlasu s uloženímcookies pro reklamníúčely, věnujte, prosím, pozornostpředevšímkapitolám „Cookies“, „Google Analytics“ a „Reklama“. 

 

Odpovědnáosoba 

sperkylove.cz 

Björn Mauersberger 

Kleine Brüdergasse 3 

01067 Dresden 

Fax: 0351 27519084 

E-Mail: zakaznickyservis@sperkylove.cz 

 

Otázky k ochraně dat  a vnímáníVašichpráv 

V případěotázek k ochraně dat nebo k uplatnění právních nároků na ochranu údajů, se prosím obraťte na výše uvedené kontaktní údaje. 

 

Kdyzpracovávámeosobníúdaje 

Zpracovávámeosobníúdaje, kterénámprostřednictvímVašichzadáníaktivněpředáváte. Dáleautomatickyzpracovávámeosobníúdajezaložené na využitínašichwebovýchstránek. Z tohotodůvodumohoubýt, zejménav následujícíchpřípadech, zpracoványVašeosobníúdaje: 

Návštěvanašíwebovéstránky; 

Zřízenízákaznickéhoúčtu; 

Nákupproduktu v našem e-shopu; 

Registrace pro e-mailovýnewsletter; 

Navázáníkontaktu s námi; 

Analýza, proč a kteříuživatelé se dostanou nanašestránky a jak je užívají; 

Analýzaúspěchunašehoreklamníhoopatření; 

Personalizacenašehoreklamníhoopatření; 

Obranapředútoky na našitechnickouinfrastrukturu; 

 

Kvůli podrobnostem odkazujeme na následující vysvětlení. 

 

Návštěva naší webové stránky 

 

Pokud navštívíte naši webovou stránku, společnost, kterou používáme k provozování webovové stránky, ukládá veřejnou adresu IP počítače, se kterým navštěvujete naše webové stránky, včetně data a času přístupu. IP adresa je jednoznačná číselná adresa, pod kterou váš terminál odešle nebo načte data na internetu. Nám nebo našemu poskytovateli služeb obvykle není známo, kdo se skrývá za IP adresou, pokud nám během užívání naší webové stránky nesdělíte údaje, které nám ji umožní identifikovat. Dále může být uživatel identifikován, pokud proti němu došlo k právním jednáním (například v případě útoků proti našim webovým stránkám) a my jsme si během šetření uvědomili jeho identitu. Zpravidla se tedy nemusíte obávat, že budeme moci přiřadit Vaši IP adresu. 

IP adresa bude nadále používána, abyste mohli technicky získat a používat naše webové stránky a odhalit a odvrátit útoky proti našemu poskytovateli služeb nebo našim webovým stránkám. Bohužel stále dochází k útokům, které poškozují provozovatele webových stránek nebo jejich uživatele (např. brání přístupu, špehuje data, šíří malware (např. viry) nebo jiné nezákonné účely). Takové útoky by mohly ohrozit správné fungování datového centra společnosti, kterou používáme, využívání našich webových stránek nebo jejich funkčnosti a bezpečnost návštěvníků na našich webových stránkách. Zpracování adresy IP, včetně času přístupu, se používá k odvrácení takových útoků. Prostřednictvím našeho poskytovatele služeb s tímto zpracováním máme oprávněný zájem zajistit funkcionalitu našich webových stránek a předcházet protiprávním útokům na nás a návštěvníky našich webových stránek. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Ukládaná data IP budou vymazána (anonymizací), pokud již nejsou potřebné k detekci nebo obraně útoku. 

 

 Zřízení zákaznického účtu 

 

Vytvořením zákaznického účtu zpracováváme informace, které nám poskytnete, abychom vytvořili, spravovali a umožňili Vám využívat služby spojené s Vaším zákaznickým účtem. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pokud vytvoření zákaznického účtu slouží k uzavření smlouvy s námi, je dodatečný právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 a) GDPR. 

 

Tato data jsou uložena, dokud není zákaznický účet smazán. Jsme-li ze zákona povinni k ukládání na delší časové období (například k plnění účetních povinností) nebo ze zákona oprávněni k delšímu ukládání (např. kvůli stávajícímu právnímu sporu proti držiteli uživatelského účtu), zrušení se uskuteční po uplynutí doby povinného ukládání nebo zákonného oprávnění. 

 

 

 

Nákupproduktu v našem e-shopu 

 

Při nákupu produktu v našem obchodě zpracováváme Vámi zadané údaje, které poskytnete pro uzavření smlouvy a její realizaci. V potřebném rozsahu budou údaje poskytnuty poskytovateli služeb k výrobě produktu, zaslání a vyúčtování vašeho nákupu. Při využití PayPal podléhají všechny transakce podmínkám zásad ochrany osobních údajů PayPal, které jsou k dispozici na webu PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. 

Vzhledem k zákonným požadavkům jsme v případě nákupu na našich webových stránkách povinni zpracovat Vaši e-mailovou adresu, abychom na ni zaslali elektronické potvrzení objednávky. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 c) GDPR. Pokud existují, z důvodu provedení kupní smlouvy, právní záznamy a povinnosti uchování(například uložení faktur podle daňového zákona), je právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 c) GDPR. 

Tyto údaje zpracováváme také k odhalování a odvrácení podvodů na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Naším cílem je chránit se před podvodnými transakcemi. 

Údaje uložené v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi výrobku budou vymazány po uplynutí zákonné  povinnosti uložení. 

Vymažeme nebo anonymizujeme údaje, pokud již nejsou potřebné pro provedení příslušné smlouvy a neexistují žádné zákonné povinnosti ukládat. 

 

Navázání kontaktu 

Pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím jedné z nabízených možností kontaktu, použijeme Vámi nám sdělené údaje pro zpracování Vaší žádosti. Právním základem je náš legitimní zájem odpovědět na Vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR. 

Pokud váš dotaz slouží k uzavření nebo provedení smlouvy s námi, je další právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Data budou po dokončení požadavku vymazána. Pokud jsme z právního hlediska povinni delšího uložení, vymazání se uskuteční po uplynutí příslušné lhůty. 

 

Newsletter 

 

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového newsletteru, údaje, které jste poskytli pro vytvoření a zaslání zpravodaje, jakož i pro doklad o registraci do našeho newsletteru, budou zpracovány až do zrušení. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Chcete-li odeslat newsletter, musíte kliknout na potvrzovací odkaz v ověřovacím e-mailu, který Vám po odeslání pošleme, aby potvrdil Váš souhlas. Kliknutím na příslušný odkaz zpracujeme veřejnou IP adresu počítače, ze kterého byl odkaz vyvolán, společně s datem a časem kliknutí. Tyto údaje zpracováváme, abychom poskytli důkaz o tom, že jste potvrdili přijetí e-mailového newsletteru. Právní základ zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Náš oprávněný zájem v tomto směru je splnění povinnosti poskytnout důkazy o Vámi provedeném předplatném. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením od newsletteru. Na konci každého newsletteru najdete odkaz. Vaše údaje vymažeme odhlášením z newsletteru. Údaje, které potřebujeme jako důkaz, že jste souhlasili se zasláním newsletteru, vymažeme po uplynutí promlčecí doby pro odpovídající důkazní povinnosti. 

Pro přípravu a odeslání našeho newsletteru používáme externího poskytovatele služeb, který pro nás působí jako zpracovatel objednávek. Jedná se o  mailchimp.com, nabídka společnosti Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Tato společnost sídlí v USA, ale je členem PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. 

 

Používání cookies 

 

Pro fungování našich webových stránek používáme soubory cookie pro zajištění technické funkčnosti našich webových stránek, pro pochopení toho, jak návštěvníci využívají naše webové stránky a pro ukládání předvoleb, které uživatel provedl ve svém prohlížeči. Používáme je také k řízení našeho reklamního opatření. Cookies jsou malé textové soubory, které se archivují ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížecí program. Pokud navštívíte naše webové stránky později, můžeme tyto cookies znovu číst. Cookies jsou uloženy po různou dobu. Kdykoli máte možnost nastavit v prohlížeči, který cookies chcete přijmout, což může znamenat, že naše webové stránky již nefungují správně. Dále můžete soubory cookie samostatně kdykoli vymazat. Pokud tak neučiníte, můžeme při ukládání určit, jak dlouho má být soubor cookie uložen v počítači. Zde je rozdíl mezi tzv. session cookies a trvalými soubory cookie. Session cookies jsou z vašeho prohlížeče smazány, když opustíte náš web nebo když opustíte prohlížeč. Trvalé soubory cookies jsou uloženy po dobu, kterou určíme při jejich uložení. 

Cookies používáme pro následující účely: 

Technicky požadované soubory cookie, které jsou vyžadovány pro použití funkcí našich webových stránek (například zda jste se přihlásili). Bez těchto souborů cookies by nemohly být poskytnuty určité funkce. 
Funkční soubory cookies, které slouží k technickému provádění určitých funkcí, které chcete použít. 
Analytické soubory cookies sloužící k analýze chování uživatelů. Podrobné informace naleznete v části "Google Analytics". 
Cookies třetích stran, které používáme k reklamním účelům. Podrobné informace naleznete v části "Reklama". 

 

Většina prohlížečů, které používají naši uživatelé, nám umožňuje nastavit, které soubory cookie mají být uloženy, a umožnit smazání (určitých) souborů cookie. Pokud omezujete ukládání souborů cookie na určité webové stránky nebo nepovolíte soubory cookie z webových stránek třetích stran, může to mít za následek, že naše webové stránky již nebudou plně použitelné. Zde je návod, jak přizpůsobit nastavení souborů cookie pro nejběžnější prohlížeče: 

 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs) 

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) 

Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies) 

Safari (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ) 

 

Google Analytics 

 

V rámci zpracování objednávek užíváme služby Google Analytics, služby Google LLC ("Google"), AmphitheaterParkway, MountainView, CA 94043, USA. Google používá jako zpracovatel objednávek takzvaný "cookie". Jedná se o malý textový soubor uložený v počítači prohlížečem. Pomocí tohoto souboru cookie získává společnost Google informace o tom, na které webové stránky jste přistupovali, a zejména o následující informace: typ / verze prohlížeče, použitý operační systém, technické informace o operačním systému a prohlížeči a veřejnou IP adresu počítače, který používáte. Google Analytics používáme tak, že vaše IP adresa je používána pouze v anonymní podobě. Tato anonymizace probíhá po oznámení společnosti Google v Evropské unii nebo v členském státě EHP. Pouze ve výjimečných případech by měla být úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Podle Googlu se anonymní služba uskutečňuje předtím, než je IP adresa nejprve uložena na trvalém médiu. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na webové adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs. 

Služba Google Analytics nám umožňuje v neosobní formě vytvářet statistiky využití našich webových stránek, stejně jako demografické údaje o návštěvnících a jejich chování uživatelů v neosobní formě. Také sestavuje statistiky, které nám pomohou lépe porozumět tomu, jak naši stránka zlepšuje naši optimalizaci pro vyhledávače a reklamní kampaň. S tímto zpracováním máme oprávněný zájem, abychom mohli zlepšit naši webovou stránku, stejně jako naše reklamní opatření. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. 

Informace o tom, jak zrušit používání služby Google Analytics naleznete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. 

 

Společnost Google je členem PrivacyShield smlouvy o ochraně soukromí a uzavřela s námi smlouvu o zpracování objednávek služby Google Analytics. 
 
Pseudonymní údaje jsou vymazány po 26 měsících. 

 

 

 

 

 

Reklama na jiných webových stránkách 

 

Reklamy na jiných webových stránkách využíváme k získání nových zákazníků. Zejména chceme oslovit lidi, kteří byli na našich webových stránkách již dříve, a proto mají pravděpodobný zájem o naše produkty. Pro tento účel používáme tzv. Retargeting. Dále chceme pochopit, jak fungují naše reklamní opatření. Za tímto účelem používáme tzv. ConversionTracking. Nicméně obojí se uskuteční, pouze pokud obdržíme váš souhlas, který je kdykoli zrušitelný. 

 

S realizací a personalizací reklamních opatření jsme pověřili jako poskytovatele služeb: 

 

  • Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro činnost společnosti Google platí jejich zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs . Google je podroben EU-US PrivacyShield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

 

  • Facebook Ireland Ltd. („Facebook“), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. V tomto ohledu pro nás Facebook pracuje na základě smlouvy o zpracování objednávky. Informace o soukromí z Facebooku naleznete na webové adresehttps://www.facebook.com/about/privacy/update. 

 

Váš daný souhlas můžete kdykoli odvolat, zejména následovně: 

 

  • Smazáním souborů cookies uložených na našich webových stránkách ve Vašem prohlížeči, návod naleznete v pokynech v části "Soubory cookie". 

 

 

 

  • Pro společnost Google: Instalace rozšíření prohlížeče nabízené na stránce https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs  Google a námitka k přizpůsobení inzerce společností Google na webových stránkách https: // www. google.com/settings/ads/onweb/. Společnost Google disponuje dalšími možnostmi na adrese https://support.google.com/accounts/answer/2662922 , která zasahují do zpracování Vašich údajů společností Google nebo nastavení údajů o tom, jak mají být data zpracovávána. 

 

  • Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby přijímal pouze soubory cookies z navštívených webových stránek, což zabraňuje ukládání souborů cookie třetími stranami, jako je Google, při návštěvě našeho webu; postupujte podle pokynů v části Soubory cookie. 

 

Pro provedení Retargeting a Conversion Tracking, poskytovatelé služeb, které používáme, používají soubory cookie. Každému poskytovateli služeb je přiřazen k Vašemu prohlížeči pseudonymní identifikační číslo (ID) a uloženo v souboru cookie. Kromě toho se díky Vašemu chování na internetu shromažďují a zpracovávají různé údaje. Informace o společnosti Google jsou popsány na následujícím webu: https://support.google.com/ads/answer/1634057 . Facebook poskytuje informace na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update a https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel . V důsledku toho mohou naši poskytovatelé služeb vytvářet reklamní cílovou skupinu a mohou zobrazovat reklamní zprávy založené na zájmových a personalizovaných reklamách založené na jejich minulosti a zvycích při prohlížení. 

 

Pokud jste poskytovateli služeb poskytli odpovídající souhlas, spojují se s Vaším uživatelským účtem údaje shromážděné a zpracované u příslušného poskytovatele služeb. Tímto způsobem se na každém zařízení, které používáte k přihlášení k Vašemu účtu, mohou objevit stejné personalizované reklamní zprávy. Pro podrobnosti se odkazujeme na výše uvedený odkaz o ochraně osobních údajů z Google nebo Facebooku. 
 
Pro tuto personalizovanou reklamu je právní základ pro zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Souhlas je kdykoli zrušitelný. 

 

Právo na informace 
 
Podle článku 15 GDPR máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a další informace, které jsou uvedeny v článku 15 GDPR. 

 

Právo na nápravu 
 
Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení. 

 

Právo na smazání 
 
Máte právo požadovat, aby byly neprodleně odstraněny Vaše osobní údaje. Jsme povinni okamžitě vymazat osobní údaje, pokud jsou splněny odpovídající požadavky článku 17 GDPR. Podrobnosti naleznete v článku 17 GDPR. 

 

Právo na omezení zpracování 
 
V souladu s článkem 18 GDPR máte právo za určitých okolností požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. 

 

Právo na přenositelnost dat 
 
Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte právo předávat tyto údaje jiné osobě bez překážek, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně. 

 

Právo na odpor 

 

Podle článku 21 GDPR máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. 

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli provozovat přímou reklamu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. 

 

Pokud chcete uplatnit své právo, kontaktujte nás jako osobu zodpovědnou na výše uvedené kontaktní údaje nebo použijte kteroukoli jinou formu, kterou Vám nabízíme, a zašlete zprávu. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás. 

 

Existence práva na odvolání vůči orgánu dozoru 
 
Podle článku 77 GDPR, bez újmy jiných správních nebo soudních prostředků, máte právo podat stížnost orgánu dozoru. Toto právo se vztahuje zejména na členský stát, kde má osoba bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je v rozporu s GDPR.

 

 

Odeslání s DHL

V případě, že dodávka zboží je provedena poskytovatelem dopravy DHL (Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), předáme
Vaši e-mailovou adresu před dodáním zboží společnosti DHL za účelem domluvy termínu dodání nebo sdělení stavu zásilky, pokud jste k tomu výslovně souhlasili, jako následovně:

 


„Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude předána společnosti DHL (Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), aby mě DHL před dodáním zboží za účelem koordinace data doručení přes e -Mail kontaktovala nebo poslala informace o stavu doručování zásilky. V tomto ohledu můžu kdykoli odvolat můj souhlas. "

V opačném případě předáme
společnosti DHL pouze jméno příjemce a adresu pro doručení. V takovém případě se není možné s DHL předem dohodnout na datu dodání nebo předat informace o stavu zásilky. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 a) GDPR.